Prvih dvadeset godina

Tekon – tehnokonsalting d.o.o. Beograd je prva privatna konsultantska firma osnovnana u SFRJ 1990. godine za pružanje konsultanskih i inženjering usluga iz sledećih oblasti:

  • Istraživanja mineralnih sirovina
  • Eksploatacije mineralnih sirovina
  • Uvođenje i unapređenje sistema menadžmenta
  • Ekologije
  • Energetike
  • Projektovanje i razvoj informacionih sistema
  • Privatizacije privrednih subjekata
  • Marketing

Do sada je firma pružala konsalting i inženjering usluge brojnim internacionalnim i domaćim klijentima. Tokom vremena ostvarena je saradnja sa brojnim internacionalnim i domaćim konsultantskim i inženjering firmama. Kvalitet pruženih usluga je u prvom planu, te se rukovodimo krilaticom „Uvek barem malo iznad očekivanja naših klijenata“.

Kao deo napora da obezbedimo kvalitet pruženih usluga 2008. godine uveli smo i sertifikovali sistem upravljanja kvalitetom saglasno ISO 9001: 2008 , a 2012. i sisteme upravljanja zaštitom životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu saglasno ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.