Istorijat firme

Preduzeće TEKON-tehnokonsalting je osnovano 1990. godine, kao prvo privatno preduzeće za pružanje konsultantskih i inženjering usluga u SFRJ i inostranstvu iz sledećih oblasti: efikasno upravljanje energijom i proizvodnjom; istraživanje i optimizacija eksploatacije mineralnih sirovina; projektovanje i implementacija informacionih sistema; projektovanje i implementacija sistema menadžmenta; zaštita životne sredine; napredno obučavanje zaposlenih; inženjering; marketing i  uvođenje novih tehnologija u industriji.

Tokom poslednjih nekoliko godina TEKON se dinamično razvijao u skladu sa zahtevima lokalnog tržišta.  Danas ima 14 zaposlenih različitih profesija i razvijenu mrežu od oko 50 honorarnih domaćih i inostranih saradnika, koji su priznati eksperti i specijalisti  iz oblasti u kojima se firma poslovno eksponira. Osnovni poslovni koncept je baziran na dugoročnom istraživačkom radu i velikom praktičnom iskustvu sopstvenog osoblja, koji se po potrebi upotpunjuju specijalistima iz posebne oblasti.

Tekon je tokom vremena razvio dva sopstvena proizvoda: sistem za kontinuirano praćenje uticaja industrijskih zagađivača na kvalitet vazduha u okruženju – CleanAir, koji je primenjen u TE NIKOLA TESLA A u Obrenovcu i informacioni sistem za upravljanje otpadom – WasteBase, koji je primenjen u ELEKTROPRIVREDI SRBIJE.

Preduzeće želi da istakne uspešnu saradnju sa eminentnim internacionalnim konsultantskim kompanijama, među kojima su: RCG/HAGLER, BAILLY, INC (Washington DC, SAD); MANGMENT SYSTEMS OY (Helsinki, Finska); COWI A/S (Copenhagen, Denmark); RWE Group AG (Nemačka); RWE Innogy (Velika Britanija); RWE Rheinbraun GmbH (Nemačka); BNP PARIBAS (Pariz, Francuska); URS Corporation (SAD); TAUW BV, Holland; Earnest & Young, USA; HYDROPLAN, Nemačka; ENERGYCONSULT, Heidelberg, Germany i domaćim konsalting firmama: EKONOMSKI INSTITUT, Beograd; RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET, Beograd; INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA, Beograd; MAŠINSKI FAKULTET, Beograd; INSTITUT “Nikola Tesla”, Beograd; INSTITUT CIP, Beograd, INSTITUT ZA OPŠTU I FIZIČKU HEMIJU, Beograd, INSTITUT "JAROSLAV ČERNI", Beograd, itd.  

Do sada je firma pružala usluge brojnim internacionalnim i domaćim klijentima.