Kontakt info

 

PODACI O PREDUZEĆU:
1. Naziv firme TEKON – TEHNOKONSALTING D.O.O
2. Direktor Radomir Putnik
3. Registarski broj 0137428545
4. Regul 1-7328-00
5. Matični broj lica (prav.lica, radnja) 07428545
6. Poreski identifikacioni broj (PIB) 102445156
     
PODACI O SEDIŠTU:
1. Opština Savski Venac
2. Mesto Beograd
3. Poštanski broj: 11000
4. Naziv ulice: Mihajla Bogićevića
5. Kućni broj: 3
6. Broj telefona: +38111-7614-159
+38111-7614-162
+38111-7611-734
7. Broj faksa: +38111-7611-494
8. E-mail: office@tekon.rs
 
PODACI O PRETEŽNOJ DELATNOSTI:
1. Šifra delatnosti: 7022
 
PODACI O BANKARSKIM RAČUNIMA:
1. FINDOMESTIC BANKA AD 240-0696532101500-36
2. VOLKS BANKA AD 285-1501000000738-58