Kvalitet usluga

Kvalitet pruženih usluga nam je oduvek bio veoma važan, stoga se svi zaposleni ponašaju u skladu sa sloganom kompanije „uvek barem malo iznad očekivanja naših klijenata”. U cilju kontinuiranog unapređenja kvaliteta  usluga koje pružamo, 2008. godine smo sertifikovali naš sistem kvaliteta.

Firma je 2012. godine uspešno prošla resertifikaciju i sertifikovala i svoje sisteme upravljanja zaštitom životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu saglasno standardima ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.