Menadžment konsalting

Usluge koje pružamo

Firma pruža razne usluge iz oblasti menadžment konsaltinga i organizacionih promena, trudeći se da svojim klijentima obezbedi efikasnije upravljanje. Među uslugama su:

Naš pristup

Naš pristup „ključ u ruke“, pokazao se mnogo efikasnijim od standardnog konsultantskog pristupa. Ovaj pristup obezbeđuje da se do krajnjeg rezultata dolazi mnogo brže i efikasnije.

Posao uvođenja sistema menadžmenta se sastoji od sledećih aktivnosti:

 • Pomoć pri formiranju timova za uvođenje i internu kontrolu;
 • Obučavanje menadžmenta i radnih timova;
 • Analiza neusaglašenosti sa zahtevima standarda (gap analiza);
 • Planiranje realizacije;
 • Definisanje nacrta dokumenata na osnovu intervjuisanja zaposlenih;
 • Usaglašavanje dokumenata;
 • Obučavanje zaposlenih za primenu dokumenata;
 • Obučavanje tima za internu kontrolu;
 • Tehnička podrška timu za internu kontrolu u toku prve interne kontrole (obuka kroz praktičan rad);
 • Tehnička podrška u izboru ocenjivača i sastavljanju prijave za ocenjivanje;
 • Tehnička podrška timu do dobijanja sertifikata.

 

Iskusan konsultantski tim izbegava „naučni“ pristup, tako da težimo što manjem broju dokumenata, da bi primena sistema olakšala, a ne zagušila poslovanje. Do sada smo sve naše klijente doveli do sertifikata. Naravno, cilj nije samo "pustiti u rad", već i obučiti predstavnike organizacije da nadalje samostalno upravljaju uvedenim sistemima.

Tekon je pomogao velikom broju organizacija u zemlji i inostanstvu da dođu do sertifikata.