OHSAS

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) međunarodni standard za upravljanje sistemom zaštite i bezbednosti na radu u različitim organizacijama. Reguliše primenu mera zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenih, te se kao takav može implementirati u sledećim oblastima poslovanja:

 • u svim granama industrije,
 • u tehničkim kompanijama,
 • u hotelima i turističkim organizacijama,
 • u pomorskim kompanijama,
 • u računovodstvenim preduzećima,
 • u svim kompanijama koje vrše bilo koju vrstu usluga itd.

Razlozi za uvođenje OHSAS:

Jedna organizacija može da se odluči na uvođenje i sertifikovanje OHSAS sistema zbog:

 • ispunjavanje zakonskih zahteva po pitanju bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;
 • poboljšanje bezbednosti i zdravstvene zaštite na radu;
 • smanjenje broja povreda na radu;
 • smanjenje troškova životnog osiguranja;
 • pojačavanja poverenja zaposlenih u menadžment organizacije.

Koristi od primene OHSAS 18001:

Analizom iskustava sertifikovanih firmi utvrđeno je da jedna organizacija može da ima neke od sledećih koristi od uvođenja i sertifikacije sistema:

 • svodi na minimum broj povreda na radnom mestu,
 • minimiziranje tužbi i kazni zbog povreda na radu,
 • usaglašenost za zakonskim zahtevima,
 • pruža zaštitu, kako svim zaposlenim, tako i svim posetiocima od mogućih povreda, preventivnim delovanjem na moguće uzroke incidenta,
 • utiče na spremnost kompanije da pravovremeno otkloni opasnost,
 • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima,
 • poboljšava generalnu sliku kompanije,
 • privlači strane ulagače,
 • pruža prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu.

Aktivnosti oko uvođenja i sertifikacije OHSAS

Tekon vašoj organizaciji može da pomogne da veoma brzo dođe do sertifikata. Naš pristup podrazumeva realizaciju sledećih aktivnosti:

 • Analiza početnog stanja – iskusni konsultanti snimaju početno stanje analizom dokumenta, intervjuisanjem relevantnih predstavnika menadžmenta i zaposlnih i obilaskom organizacije i izrađuju elaborat početnog stanja, koji identifikuje sve neusaglašenosti sa zahtevima standarda; 
 • Informisanje menadžmenta – konsultanti sa dugogodišnjim iskustvom u privredi na jasan i konkretan način upoznaju menadžment organizacije na informativnom predavanju o menadžerskim aspektima standarda i sitema;
 • Obučavanje radnog tima – konsultanti pomažu menadžmentu da formira tim za implementaciju sistema i vrše obuku članova tima za razvoj i primenu sistema. Obuku vrše iskusni predavači sa velikim praktičnim iskustvom u privredi i prenosu znanja.
 • Definisanje plana implementacije sistema – konsultant daje predlog plana implementacije sistema, koji obuhvata sve aktivnosti do sertifikacije sistema;
 • Razvoj sistemskih dokumenta – radi skraćivanja vremena potrebnog za sticanje sertifikata, konsultant na osnovu analize funkcionisanja organizacije izrađuje nacrte svih sistemskih dokumenata, koje članovi tima reviduju i usaglašavaju sa konsultantima. Dosadašnja praksa je ukazala da se na ovaj način mnogo brže dolazi do željenih rezultata, nego kada obučeni članovi radnog tima pišu procedure od praznog papira, a konsultanti samo proveravaju njihovu usaglašenost sa zahtevima standarda;
 • Obućavanje za primenu dokumenata – predavači sa velikim iskustvom u prenosu znanja zaposlenima iz privrede vrše obuku zaposlenih za primenu dokumenata.
 • Primena dokumenata – primenom sistemskih dokumenata u svakodnevnoj poslovnoj praksi, uspostavlja se sistem i stvara preduslov za njegovu sertifikaciju;
 • Obučavanje internih proverivača – iskusni ocenjivači obučavaju odabrane interne proverivače za obavljanje interne kontrole.
 • Interna provera – obučeni interni proverivači pod nadzorom konsultanata obavljaju prvu internu proveru primene sistema;
 • Priprema za sertifikaciju – klijent bira sertifikaciono telo, otklanjaju se neusaglašenosti utvrđene internom proverom, zakazuje se zvanično ocenjivanje i podnosi zahtev za zvanično ocenjivanje;
 • Sertifikacija – zvanično ocenjivanje koje vrše eksterni ocenjivači i koje se obično sastoji od predocenjivanja i ocenjivanja.

Tekon je pomogao značajnom broju organizacija da uvedu i sertifikuju sistem upravljanja zaštitom na radu saglasan zahtevima standarda OHSAS 18001.