Obnovljivi izvori energije

Tekon uvažava činjenicu da primena obnovljivih izvora energije nije stvar budućnosti već sadašnjeg vremena. Shodno tome aktivno pratimo razvoj u primeni obnovljivih izvora energije, pogotovo energije vetra.

Tekon je za potrebe ELEKTROPRIVREDE SRBIJE i MINISTARSTVA ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO REPUBLIKE SRBIJE, izradio studiju „Procena tehničkog potencijala vetra za potrebe proizvodnje električne energije“ (2002 ), kojom je procenjen ukupni tehnički potencijal vetra u Srbiji i kojom su identifikovane perspektivne makro lokacije za izgradnju farmi vetrogeneratora.

Nakon toga za potrebe svojih inostranih partnera Tekon je izradio studije detaljnog ispitivanja potencijala vetra u Vojvodini, Istočnoj i Južnoj Srbiji (ukupno oko 42.000 km2), kojima je ispitan potencijal numeričkim modeliranjem primenom veoma detalnog reljefa i desetogodišnjim podataka sa glavnih meteoroloških stanica. Na ovaj način su mnogo preciznije omeđane potencijalne lokacije u funkciji brzine vetra, infrastrukture i mogućnosti priključenja na elektro-mrežu Republike Srbije.

Firma je za potrebe investitora JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE izvršila detaljna ispitivanja pogodnosti lokacije u blizini Kostolca za izgradnju vetroelektrane (2012. godina). Rezultati tehno-ekonomske analize ukazuju da je lokacija pogodna za izradnju vetroelektrane srednjeg kapaciteta.

Na bazi rezultata firma je osnovala novu firmu ENEL ENERGIJA d.o.o. Beograd sa ino partnerom za razvoj projekta farme vetrogeneratora na planini Laznica iznad Žagubice. Firma je na lokaciji podigla merni stub 1. decembra 2009. godine.

   

Do sada rezultati su obećavajući. Očekuje se da će firma izraditi analizu resursa do kraja ove godine, te da će preduzeti dalje korake u zavisnosti od rezultata ocene resursa. Firma deluje kao project developer i poziva sve potencijalne partnere na saradnju u zajedničkoj realizaciji projekata razvoja farmi vetrogeneratora. U mogućnosti smo da potencijalnim partnerima ponudimo sledeće:

 • Izbor lokacije;
 • Otkup i najam zemljišta;
 • Nabavka, uvoz i transport merne opreme na lokaciju;
 • Pribavljanje dozvola, podizanje mernog stuba, merenje i demontaža stuba;
 • Pribavljanje mišljenja o mogućnosti priključenja na elektro mrežu;
 • Ocena resursa;
 • Konceptualno rešenje farme vetrogeneratora i izrada pre-feasibiliti studije;
 • Izrada projektne dokumentacije;
 • Pribavljanje potrebnih dozvola za izgadnju farme vetrogenertora;
 • Tehnička podrška i nadzor nad izgradnjom farme vetrogeneratora;
 • Tehnička podrška i nadzor pri puštanju u rad farme vetrogeneratora.

Pozivamo sve potencijalne partnere da nam se jave u vezi mogućnosti zajedničke realizacije projekata.