Akvizicije/privatizacije preduzeća

Kompanija je stekla značajno iskustvo u pripremi privrednih subjekata za privatizaciju i privatizaciji privrednih subjekata sa teritorije Republike Srbije.

U tom procesu preduzeće je pružalo sledeće usluge:

 • Ispitivanje stanja tehnologije (technical due diligence);
 • Isptivanje stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence);
 • Ispitivanje stepena zagađenosti nekretnina (ispitivanje nivoa zagađenosti tla i vode prilikom kupoprodaje nekretnina - site audit type I i site audit type II);
 • Ispitivanje tržišta;
 • Potraga za strateškim partnerima;
 • Podrška tokom pregovora i ugovaranja.

Firma je kroz realizaciju ovih projekata došla do tima iskusnih stručnjaka koji mogu da realizuju svaku pojedinačnu fazu u akviziciji/privatizaciji.

Firma ima kapacitet da prodavcima pruža sledeće usluge:

 • Procena vrednosti preduzeća;
 • Procena udela na tržištu i tržišne perspektive;
 • Priprema info memoranduma i prospekta;
 • Identifikovanje potencijalnih kupaca;
 • Ispitivanje interesa potencijalnih kupaca;
 • Organizacija tendera;
 • Podrška tokom tendera;
 • Pomoć pri pregovorima i ugovaranju.

Firma ima kapacitet da potencijalnim kupcima pruža sledeće usluge:

 • Procena vrednosti preduzeća;
 • Procena udela na tržištu i tržišne perspektive;
 • Prikupljanje informacija o preduzeću;
 • Provera prezentiranih podataka od strane prodavca;
 • Priprema i pakovanje ponude;
 • Podrška prilikom pregovora sa prodavcem;
 • Podrška pri ugovaranju;
 • Pomoć pri rukovođenju kompanijom.

Firma je ostvarila bogatu saradnju sa BNP PARIBAS (Francuska) i BDO BC EXEL (Srbija) radeći na projektima privatizacije.