Klijenti

Tekon je tokom privatizacija pružao konsultantske usluge sledećim domaćim i internacionalnim preduzećima/organizacijama:

Agencija za privatizaciju Republike Srbije Republika Srbija
Heineken Holandija
Basic Element Rusija
Istrabenz plini Slovenija
Michelin Francuska
Invej Republika Srbija