Referentni projekti

Nadalje su navedeni značajniji projekti iz oblasti životne sredine koje je firma realizovala:

Zemlja Datum od - do Projekat, Investitor i Pozicija
Republika Srpska 2009 - Razvoj i implementacija sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom na radu na površinskim kopovima rudnika gvozdene rude
OMARSKA / ARCELOR MITTAL Prijedor
Srbija 2009 - 2010 Izrada katastra otpada za termoenergetska postrojenja EPS-a/ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
Srbija 2009 Izrada projekta monitoringa stanja životne sredine na PK lignita “TAMNAVA – ZAPADNO POLJE”/ RB KOLUBARA
Srbija 2008 - Projekat „EPS II Power II – Tamnava West Lignite Mine – Consulting Services for Lender's Environmental Engineer“/EBRD
Srbija 2008 Procena stanja životne sredine dela imovine Tigar AD iz Pirota u krugu fabrike guma u Pirotu - environment due diligence (tip 2 procene uključujući bušenje bušotina, bunara, uzimanje uzoraka i laboratorijske analize i interpretacija rezultata)/ MICHELIN
Srbija 2008 Procena stanja životne sredine dela imovine Tigar AD iz Pirota u krugu fabrike guma u Pirotu - environment due diligence (tip 1 procene – obilazak terena i analiza dokumenata)/ MICHELIN
Srbija 2008 Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske i gasne pumpne stanice  u Pančevu/ AGRODIZEL Pančevo
Srbija 2008 Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju silosa za žitarice (kapacitet 4.050 tona) u Bavaništu/ BANATSKI KLAS Pančevo
Srbija 2008 Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za kompostiranje pečuraka /CHAMPICOMP Kovin
Srbija 2008 Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju industrije mesnih prerađevina/ ECCOLO Beograd
Srbija 2007-2008 Uvođenje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine saglasno ISO 14001 u sledeća preduzeća: PD „ELEKTROSRBIJA“, PD „ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD“, PD „RB KOLUBARA“, PD „ELEKTROVOJVODINA“ i PD „PANONSKE ELEKTRANE“/JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“
Srbija 2008 Procena stanja životne sredine pri akviziciji Pančevačke i Zaječarske pivare – environment due diligence (tip 1 procene)/HEINEKEN
Srbija 2008 Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju skecije auto puta/ AD VOJVODINA PUT Pančevo
Srbija 2008 Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju pumpne stanice u Grebencu/ ZZ EKOLOGIJA Grebenac
Srbija 2008 Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za preradu mesa i mesnih proizvoda/ ProAM Beograd
Srbija 2007-2008 Razvoj i uvođenje informacionog sistema za upravljanje otpadom u JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“/ JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“
Srbija 2007 Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kompleksa za popravku motornih vozila/ JKP ATP Pančevo
Srbija 2007 Procena stanja životne sredine pri akviziciji Rodić MB pivare iz Novog Sada – environment due diligence (tip 1 procene)/ HEINEKEN
Srbija 2007 Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja u poljoprivrednoj kompaniji „Paor“/Deliblato
Srbija 2007 Procena vrednosti rudnika i ležišta u vlasništvu RTB BOR i procena stanja životne sredine pri akviziciji RTB BOR – technical and environment due diligence /BASIC ELEMENT – SMR Russia
Srbija 2007 Izrada procene rizika od hemijskog udesa za fabriku za preradu voća /JUZNI BANAT AD Bela Crkva
Srbija 2006- Studija „Upravljanje otpadom u preduzećima EPS-a – Faza 2 i Faza 3“/ JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
Srbija 2006 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) pri privatizaciji FAM  Kruševac/ Agencija za privatizaciju Republike Srbije/
Srbija 2006 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) pri privatizaciji BIP Beograd/ Agencija za privatizaciju Republike Srbije
Republika Srpska 2006 Uvođenje integralnog sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom na radu u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 na površinskom kopu lignita Stanari/ EFT GROUP LTD
Srbija 2006 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) pri privatizaciji RADIJATOR Zrenjanin/ Agencija za privatizaciju Republike Srbije
Srbija 2006 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) pri privatizaciji FKL Temerin/ Agencija za privatizaciju Republike Srbije
Srbija 2006 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) pri privatizaciji MINEL TRANSFORMATORI Ripanj/ Agencija za privatizaciju Republike Srbije
Srbija 2006 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) pri privatizaciji OPTIKA Beograd/ Agencija za privatizaciju Republike Srbije
Srbija 2006 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) i ocena ispunjenosti zahteva standarda ISO 14001/ GALENIKA FITOFARMACIJA Beograd
Srbija 2006- Projektovanje i uvođenje sistema za kontinuirano praćenje uticaja TE Nikola Tesla na kvalitet vazduha Obrenovca i okoline/ JP TENT Obrenovac/
Srbija 2005 Studija „Problematika zaštite životne sredine u preduzećima za prenos i distribuciju električne energije“/ JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
Srbija 2005 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) pri privatizaciji VITAL Vrbas/ INVEJ Beograd
Srbija 2004 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) pri privatizaciji RUBIN Kruševac / INVEJ Beograd
Srbija 2004 Procena stanja životne sredine i rizika od budućeg zagađivanja (environmental due diligence) pri privatizaciji tri pivare BIP, JAGODINSKA PIVARA i VRŠAČKA PIVARA/ Agencija za privatizaciju Republike Srbije
Srbija 2004 Analiza uticaja na životnu sredinu za fabriku čvrstih farmaceutskih oblika u izradnji GALENIKA AD, Beograd/ GALENIKA AD
Srbija 2004 Assistance for Indicators and Reporting Systems Development for Implementing EEA Framework and Procedures in Albania, Serbia and Montenegro, EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY
Srbija 2003- 2004 Razvoj i implementacija EMS ISO 14001 u “SPEKTAR” Gornji Milanovac/ “SPEKTAR” Gornji Milanovac
Srbija 2003 - 2004 Razvoj i implementacija EMS ISO 14001 u “Karbon”, Aranđelovac/ "KARBON" Aranđelovac
Srbija 2003 -2004 Razvoj i implementacija EMS ISO 14001 u Hemijskoj industriji “Prvi maj”, Čačak/ "PRVI MAJ" Čačak
Srbija 2004 Analiza uticaja na životnu sredinu za ponovno otvaranje rudnika uglja "JERMA" u osnivanju/ PP HRAM
Srbija 2003 -2004 Razvoj i implementacija EMS ISO 14001 u “Cementni proizvodi”, Vlasotince/ "CEMETNI PROIZVODI" Vlasotince
Srbija 2003 Procena stanja životne sredine i rizika od zagađenja životne sredine u BEOPETROL, Beograd (Environmental Due Diligence)/ LUKOIL, Rusija
Srbija 2002-2003 Studija "Upravljanje otpadom nastalim u preduzećima EPS-a sa mogućnošću njegovog korišćenja"/ JP EPS
Srbija 2002-2003 Program jačanja nacionalnih kapaciteta za zaštitu životne sredine 2002 (Environment capacity building measures in Serbia 2002)/ Evropska Agencija za Rekonstrukciju (EAR)
Srbija 2003 Procena stanja životne sredine i rizika od zagađenja životne sredine u TOZA MARKOVIĆ, Kikinda (Environmental Due Dili-gence)/ EBRD
Srbija 2003 Procena stanja životne sredine i rizika od zagađenja životne sredine u APATINSKOJ PIVARI, Apatin (Environmental Due Diligence)/ HEINEKEN
Srbija 2001 - 2002 Čišćenje kruga HIP PETROHEMIJA Pančevo od posledica NATO bombardovanja/UNEP-UNOPS