Posebni rezultati

Iz oblasti životne sredine Tekon posebno želi da istakne sledeća dostignuća:

  • Davanje doprinosa pri koncipiranju Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije (učešće u definisanju funkcija, načina finansiranja, neophodne opreme i ljudskih resursa, utvrđivanje budžeta za normalan rad, itd.)
  • Učešće u izradi prvog Lokalnog akcionog plana životne sredine u Srbiji za grad Pančevo
  • Projektovanje i razvoj monitoring sistema za kvalitet vazduha u Obrenovcu i okolini
  • Projektovanje i razvoj informacionog sistema za upravljanje otpadom u EPS-u
Posebno smo ponosni na razvoj :
  • Sistema za kontinuirani monitoring Clean Air
  • Informacionog sistema za upravljanje otpadom WasteBase

Svi referentni projekti su znatno brojniji i prezentirani su u vidu liste.